MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

14. Medikal Fizik Kongresi Sunumları


KONUŞMALAR

         
           Advanced Radiotherapy With Versa HD (Frank Lohr)
           Gamma Knife Tabanlı Intracranial SRS
           IGRT Tekniğinin Haklılığı (Vildan Alpan)
           Intracranial SRS Karşıt Görüş (Nadir Küçük)
           Linak Tabanlı Intrakranial SRS (Güngör Arslan)
           Meme Kanseri Planlama Tecrübesi (Bülent Yapıcı)
           Meme Radyoterapisinde Inverse IMRT Yaklaşımı (Cemile Ceylan)
           Motion Management (Matthias Guckenberger)
           Neden Cyberknife? (Aydın Çakır)
           Radyo Cerrahi CYBERKNIFE (Aydın Çakır)
           SRS Gamma Knife (Öznur Şenkesen)
           Tomo Therapy Meme Plan Tecrubesi (Zerrin Gani)
           Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tekniğinde Yaprak Hareketlerinin Tekrarlanabilirliğinin David In Vivo Dozimetrik Sistemi (Gülay Karagöz)
           Versa HD (Irina Fotina)
           3B Konformal Radyoterapi (Zafer Karagüler)
           Advances In Intensity Modulated Proton Therapy And PT Image Guidance (Ingo Schaefer Varian)
           Baş Boyun Kanserlerinde Planlama Tecrübesi (Gökhan Aydın)
           Cyberknife Tedavi Metodları ve Klinik Uygulamaları (Nadir Kücük)
           Dosimetric Leaf Gap Nasil Hesaplanir MLC Transmission Nasıl Olçülür (Yücel Akdeniz)
           İyon Odaları ve Dozimetre Kalibrasyonları (Doğan Yaşar)
           Mekanik MLC QA (Haluk Orhun)
           MLC'leri IMRT Gamma Analizine Etkisi (Murat Okutan)
           Neolife VMAT Deneyimi (Basri Gunhan)
           Radyasyon Ölçüm Cihazları (Ayhan Akkaş)
           Radyoterapide Zırhlama Hesapları (Güngör Arslan)
           Recombination Factor Dependancy Of High And Low Dose Pulsed Accelerators For Electron Beam Energies (Giuseppe Felici)
           TRS 398 ve Elektron Enerjilerinde Doz Kalibrasyonu (Alper Özseven)
           TRS 398 ve Yuksek Enerjili Fotonlarda Doz Kalibrasyonu
           Vmat Baş Boyun (Emin Tavlayan)
           Diagnostik Radyoloji ve Nükleer Tıpta Ulusal Referans Doz Düzeyleri (Doğan Yaşar)
           Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi (Ümran Önal)
           İyot Tedavisinde Dozimetri (Meral Değer)
           LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması (Emre Güllüoğlu)
           Magnetik Rezonans Sistemleri Kalite Kontrol Testleri
           Manyetik Rezonans Göruntülemenin Temelleri (Ayşegül Yurt)
           Nükleer Tıpta Kullanılan Referans ve Kalibrasyon Kaynaklarının Üretimi (Mehmet İnce)
           Peptid Reseptor Radyonüklid Tedavisinde Dozimetri (Türkay Toklu)
           Philips Forte Gama Kamera Sisteminin Monte Carlo Simülasyonu (Türkay Toklu)
           Prostat Kanseri icin Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Planlamalarında Foton Enerjisinin Etkisi (Esil Kara)
           Radyolojik Görüntüleme Sistemlerinde Gürüntü Kalitesinin Sayısal Değerlendirilmesi (Özlem Birgül)
           Radyomikroküre Tedavisinde Dozimetri (Mustafa Demir)
           SRS Uygulamalarında Tümör Bölütlemesi (Nadir Kücük)
           Total Marrow Irradiation With Rapidarc Volumetric Arc Therapy (Bülent Aydoğan)
           Yeni Teknolojilerin Gelişimi Hasta Dozuna Etkisi (Bağnu Uysal)
           Yeni Teknolojilerin Gelişmesi Hasta Dozlarını Arttırıyor mu? (Şölen Çubukçu)
           Yüksek Doz I 131 Tedavisinde Hasta Dozimetrisi (Türkay Toklu)

SERBEST ÖZEL BİLDİRİLER

           • Sol Meme Kanseri Hastalarında Nefes Kontrollü Tedavi Tekniğinin Kritik Organların Aldıkları Dozlar Açısından Kullanılmasının Avantajları ve Dezavantajları (Berna Nalbant)

           Stanford Tekniği Kullanılarak Uygulanan Tüm Cilt Elektron Isınlamalarinda Çeşitli Enerjilere Ait Doz Profillerinin Dozimetrik Teknikler Kullanılarak Karşılaştırılması (Murat Koylu)
           • Kemik İliğinin Radyasyona Yanıtını Öngoren Matabolik Bir Belirteç (M Özşahin)
           Akciğer SBRT Tedavilerinde RTOG Kriterlerine Göre En İyi Tedavi Tekniğinin Seçilmesi (Ali İhsan Atasoy)
           • Elektron Demetlerinin Meydana Getirdiği Çevre Dozlarının İki Farklı Algoritma ile Deneysel Olarak Hesaplanan Değerlerinin Doğrulanması (Hilal Acar)
           • LINAK Tabanlı SBRT Tekniklerinin E2E Testi ile Dozimetrik Merkez Açısından Analizi (Mustafa Karademir)
           • AAA Ve Acuros XB Algoritmalarının 3B KRT YART ve YAAT Meme Tedavi Planlarında Değerlendirilmesi (Timur Uğur)
           •  Alaşımlı Protez Malzemelerinin Radyoterapide 6 MV X Işını Dozlarına Etkisinin Collapsed Cone ve GAMOS Monte Carlo Algoritmalarý Ile Hesaplanmasi (Doğukan Akçay)
           • Kalça Protezlerinin Radyoterapi Doz Dağılımı Üzerindeki Etkisi (Güneş Tanır)
           • Jinekolojik Kanserli Hastaların Tedavisinde Farklı Planlama Tekniklerinin Dozimetrik ve Radyobiyolojik Karşılaştırılması (Aycan Şahin)