MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

11. Medikal Fizik Kongresi Sunumları


KONUŞMALAR


            • Dozimetri Protokolleri – (Bahar DİRİCAN)
            • Suda Absorbe Doz Kalibrasyon Yöntemi – (Doğan YAŞAR)
            • Hava Kermaya Dayalı Suda Absorbe Doz Tayini (IAEA TRS-277 Rapor) – (İsmail ÖZBAY)
            • Bilgisayarlı Tomografinin Temel Prensipleri – (Doğan BOR)
            • PET/BT’de Kalite Kontrol Prensipleri – (Mehmet İNCE)
            • Gama Kamerada Kalite Kontrol – (Meral DEĞER)
            • BT’de Kalite Kontrol Prensipleri – (Tolga İNAL)
            • Kesit Görüntüsü Oluşturma (Reconstruction) Teknikleri – (Türkay TOKLU)
            • Türkiye’de Medikal Fizik Eğitimi – (İsmail ÖZBAY)
            • Avrupa Birliği’nde “Radyasyondan Korunma Uzmanı” Eğitim ve İş Profilinin Harmonizasyonu Çalışmaları – (Neşe GÜVEN)
            • Presentation IBA Dosimetry – (Axel SCHEIMANN)
            • Bilgisayarlı Tomografi Sistemlerinde Kalite Kontrol Testleri – (Tolga İNAL)
            • Radyoterapi Merkezleri Arasında Uygulanmakta Olan TLD İle Absorblanan Doz Karşılaştırma Programının Değerlendirilmesi – (Doğan YAŞAR)
            • Bilgisayarlı Radyografi Sistemlerinde Otomatik Işınlama Kontrolü (AEC) Kalibrasyonu ve Hasta Dozu Optimizasyonu – (Turan OLĞAR)
            • IMRT: Treatment Planning and Dosimetry – (Nesrin DOĞAN)
            • SİD Uygulamalarında Fizik Değerlendirme – (Gönül KEMİKLER)
            • Medikal Görüntüleri Bilgisayarda İşlenmesi – (Doğan BOR)
            • Immobilization for IMRT – (Charlie VEIT)
            • Mission, Structure and Aims – (EFOMP)
            • İki İzomerkezli Stereotaktik Radyocerrahi Uygulamaları – (Esin GÜNDEM)
            • Radyobiyolojik Tedavi Planlama – (Alan E. NAHUM)
            • New Generation of Detectors and Patient Doses in Digital Radiology – (R. PADOVANİ)
            • Diagnostik Radyolojide Hasta Dozimetrisi –(Doğan BOR)
            • MIRD Teknikleri ve Dozimetri – (Mustafa DEMİR)
            • MR: From Past to Future – (Markus BUCHGEISTER)
            • Clinical Site Specific IMRT – (Bülent AYDOĞAN)
            • The Quality of Image and Radiation Risk in Mammography – (Carlo MACCIA)
            • Patient Doses in Interventional Cardiology - (R. PADOVANİ)
            • HDR ve LDR Doz Dağılımlarının Fizik ve Radyobiyolojik Değerlendirilmesi – (Gönül KEMİKLER)
            • Radyodiyagnostikte Monte Carlo Tekniği – (Ahmet BOZKURT)
            • Monte Carlo in Radiotheraphy – (Alan E. NAHUM)
            • PET Radyofarmasötikleri – (Ayfer SOYLU)
            • PET ve PET/BT Uygulamalarında Radyasyondan Korunma – (Banu UYSAL)
            • PET/BT’de Kalite Kontrol Prensipleri – (Mehmet İNCE)
            • Zırhlama NCRP151 / SRS-47 – (Mehmet TOMBAKOĞLU)
            • CT Past to Future – (Carlo MACCIA)

Serbest Sözel Bildiriler

           Hard Wedge ve Dinamik Wedge Kullanarak Yapılan Tanjansiyel Meme Işınlamalarında Karşı Meme Dozunun Belirlenmesi - (Fadime ALKAYA)
           Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Konformal Tüm Meme Radyoterapisi Uygulanmış Hastalarda Kalp ve Akciğer Dozunun Parsiyel Meme Meme Işınlaması Tekniği İle Karşılaştırılması - (Mehmet ADIGÜL)
           SPECT Sistemlerinde Görüntü Kalitesi Ölçümleri ? (Çiğdem DUMAN)
           Radyasyonun Damarlanma (Angiogenesis) Üzerine etkisi ? (Zeliha SEVİN)