MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Yeni Üye Kayıt Formu


Medikal Fizik Derneği üyelik başvurusu şu anda yürürlükte olan dernek tüzüğünün ilgili hükümlerine göre yapılır. Medikal Fizik Derneği dernek üyeliği başvurusu için öncelikle kayıt formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen gerekli evraklarla birlikte posta ile iletişim adresine gönderiniz. Üyelik başvurunuz Dernek Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra tarafınıza başvuru durumunuz hakkında bilgilendirme yapılacaktır.( Kayıt Formu için Lütfen Tıklayınız )

Başvuru için gerekli evraklar:

1- 2 Adet vesikalık fotoğraf
2- Noterden onaylı bir adet diploma örneği
3- Güncel özgeçmiş