MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Yönetim Kurulu


Başkan

Prof. Dr. Bahar Dirican

Başkan Yardımcısı

: Doç. Dr. Hilal Acar

Genel Sekreter 

: Dr. Aydın Çakır

Muhasip Üye

: Dr. Murat Okutan

Üyeler

: Dr. Nezahat Olacak

: Dr. Kadir Yaray

: Dr. Türkay Toklu

Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri

: Tülay Meydancı

: Evren Ozan Göksel

: Tülay Ercan

: Bayram Demir

: Mertay Güner

Denetim Kurulu Üyeleri

: Nadir Küçük

: Ferhat Cengiz

: Fadime Alkaya

Denetleme Kurulu Yedek Üyelikleri

: Esin Gündem

: Elif Önal

: Öznur Şenkesen