MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

16. Medikal Fizik Kongresi Sunumları


KONUŞMALAR

           • Experience of MRCAT in Radiotherapy for Prostate Cancer - (Sang Hoon JUNG)
           • PET-MR/PET-CT ‘nin Tanısal Onkolojik Görüntülemedeki Yeri – (Tevfik Fikret ÇERMİK)
           • Integration of MRI in Radiotherapy - (Sang Hoon JUNG)
           • PET/MR Fiziği – (Mustafa DEMİR )
           • Meme Tomosentezi – (Turan OLĞAR)
           • ICRU Tavsiyeleri: ’50, 62, 83’ – (Tülay ERCAN)
           • Manyetik Rezonans Spektroskopi ’nin Tümör ve Hastalık Tanımlamasındaki Rolü – (Ayşegül YURT)
           • Adaptif Radyoterapi – (Aydın ÇAKIR)
           • Adaptif Radyoterapi – (Dicle ASLAN)
           • Türkiye’de Medikal (Sağlık) Fizik Eğitimi – (Hatice Bilge BECERİR)
           • Personalized Adaptive Radiotherapy – (Kiki THEODOROU)
           • Stereotactic Treatment Of Brain and Lung Tumors – (Maria JACKEL)
           • Patient Safety in Radiation Oncology – (Sang Hoon JUNG)
           • Radyoterapi Uygulamalarında Nötron Dozu – (Ayhan AKKAŞ)
           • Proton Tedavileri – (Bahar DİRİCAN)
           • Are There Harmful Biological Effects of Low Level EMF at Frequencies Up To 300 GHz – (Constantin KAPPAS)
           • Biyolojik Dozimetri – (Kıymet TABAKÇIOĞLU)
           • CT-SİM ve TPS QA – (Zafer KARAGÜLER)

SERBEST SÖZEL BİLDİRİLER

           • Radyasyonun Kullanım Alanlarındaki Çalışan Dozları ve Stokastik Etkiye Neden Olabilecek Radyasyon İçin Deneysel Çalışma – (Ali Hikmet ERİŞ)
           • Brakiterapide Kullanılan Farklı Doz Hesaplama Algoritmalarının Karşılaştırılması – (Ayşe Dağlı DERELİ)
           • Tedavi Planlama Sisteminde Masa Modellemesinin Doz Dağılımlarına ve VMAT Kalite Kontrol Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması – (Binnaz HÜSEYİN)
           • CyberKnife Cihazı Output Faktörlerinin Farklı Dozimetrik Sistemlerle Ölçülerek Araştırılması – (Canan KÖKSAL)
           • Kalite Kontrol Cihazı Ar-Ge Çalışması – (Deniz ÇELİK)
            • Görüntü Rehberliğinde Radyoerapide EPID Sisteminin Kalite Kontrolü Protokolü Oluşturulması – (Esin GÜNDEM)
           • Prostat Kanserinde Uygulanan Statik IMRT Teknikleri için Eclipse Tedavi Planlama Sisteminde Fiziksel ve Biyolojik Optimizasyonu Algoritmalarının Karşılaştırılması – (Yasemin KUNDAKÇI)
           • Cat Fantom İle Konik Işın Huzmeli Bilgisayarlı Tomografi Görüntüsünde Hounsfield Biriminin ve Doz Hesaplama Doğruluğunun Değerlendirilmesi – (Yılmaz BİLEK)
           Stereotaktik Tedavilerde Dolphin ve Compass ile Hasta QA Deneyimi  (İsmail Faruk DURMUŞ)
           • CyberKnife ve TrueBeam STx Cihazıyla Yapılan SBRT Işınlamalarında Doz Dağılımlarının Araştırılması – (Deniz Kısınma AZAKOĞLU)
           • IMRT Optimizasyonunda Bulunan Intermediate Dose Calculation Özelliğinin DVH Üzerine Etkisinin Araştırılması – (Adil MERİH)
           • VMAT Tekniği ve Monte Carlo Algoritması İle Tüm Vücut Işınlaması (TBI) – (Bora TAŞ)
           • Bilateral Meme Kanserş Hastalarda Tomoterapi Helical IMRT ve 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi Planlarının Karşılaştırılması – (Betül ÖZYÜREK)
           • SRS/SBRT Uygulamalarında Farklı Doz Şemalarının ve Değişen Doz Hızlı Tedavi Tekniklerinin Radyobiyolojik Etkisi – (Cemile CEYLAN)
           • Brakiterapi Hastalarına Her Fraksiyonda CT Çekilmesinin Kritik Organ Dozlarına Etkisi – (Esra Lale ŞAHİN)
           • Tomoterapi ile Tüm Vücut Işınlamalarında Doz Dağılımlarının Araştırılması – (Gökçe UÇAR)
           • Akciğer Tümörlerinin Yoğunluk Ayarlı Ark Tekniği İle Işınlamalarında İki Farklı Doz Optimizasyon Modelinin Doz Dağılımına Etkisinin İncelenmesi – (Görkem ÇEVİKBAŞ)
           • Radyocerrahi Tedavi Planlarının Kalitesinin Belirlenmesi: yeni bir indeks nPQI – (Hasan UYSAL)
           • Hipofraksiyone Vertebra Işınlaması Sırasında Spinal Kordun Korunması – (Kemal BERK)
           • Prostat Radyoterapisinde Fraksiyon içi Organ Hareketlerinin CTV-PTV Marjına Olan Etkisinin Belirlenmesi – (Latif KORKMAZ)
            • CyberKnife Synchrony® Solunum Takip Sisteminin Polimer Jel Dozimetre İle Üç Boyutlu Performaz Analizi – (Meryem Cansu ŞAHİN)
            • Stereotaktik Tedavilerde Hesap Çözünürlüğünün Plan Kalitesi ve Doz Doğruluğu Üzerine Etkisi – (Mine DOYURAN)
           • Periferik Akciğer Tümörlü Hastaların 6 MV FF 1000 MU/dk Foton Enerjisi Kullanılarak Yapılan Stereotaktik Planlamaların RTOG 0813 Protokolüne Göre Değerlendirilmesi – (Nesrin ÇORUHLU)
           • Meme Koruyucu CerrahiSonraso Tomotherapy Helical ve Direct ‘’Simultane Integred Boost’’ IMRT Planlama Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması – (Recep BOZCA)
           • Brakiterapi Hasta Veri tabanı ve EQD2 Hesaplayıcısı: BrakiPAD – (Recep KANDEMİR)
           • Mastektomi Sonrası Radyoterapi Alan Hastalarda Geçici Doku Genişleticinin Doz Dağılımı Üzerindeki Etkisinin Dozimetrik Olarak İncelenmesi – (Serap Çatlı DİNÇ)
           • SRS/SBRT Hastalarının Verifikasyon Planlarının 3D Yazılımla Değerlendirilmesi – (Sevtap YILDIRIM)
           • Hibrit Ark: Lokal İleri Rektum Kanserinde 3B-KRT İle VMAT Kombinasyonu – (Yücel SAĞLAM)
           • İntraoperatif Radyoterapi Doz Hesaplama Sisteminde Kullanılan Transfer Katsayılarının Monte Carlo Simülasyonu ile Doğrulanması – (Mustafa ÇAĞLAR)