MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

İnsan Kaynakları


MEDİKAL FİZİKTE KARİYER FIRSATLARI

Medikal Fizik alanında eğitim almış mezunlar, klinik uygulamalar, akademik çalışmalar, ve medikal cihaz firmaları olmak üzere çok çeşitli istihdam olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Medikal Fizikçiler akademik kariyerlerini Medikal Fizik, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Tıp Mühendisliği, Fizik,Radyobiyoloji, veya Nükleer Mühendislik bölümlerinde öğretim üyesi olarak devam ettirebilmektedirler. Ayrıca Radyasyondan Korunma Uzmanı olarak iş bulabilir TAEK, veya Endüstride çalışabilirler.