MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Genel Kurul Toplantısı


OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ'NDEN

Medikal Fizik Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü Saat: 10.00' da Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No: 141 Kat: 4, D: 8 Harbiye/İstanbul adresinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı,   11 Aralık 2021 Cumartesi günü  Saat 11:00’de aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM                                                                   :

1. Açılış ve saygı duruşu,

2. Kongre başkanlık divan seçimi,

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

4. Denetim Kurulu raporunun okunması,

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrazı,

6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7. Derneğin bankalarda bulunan mevduat hesapları ile derneğe ait bir gayrimenkul alınmasının görüşülmesi,

8. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

9. Dilek ve temenniler,

10. Kapanış

 

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU