MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

MFD YÖNETİM KURULU MESAJI


Medikal Fizik Derneğinin Değerli Üyeleri

Medikal Fizik Derneği 18/05/2019 tarihinde toplandı. Toplantıda üç temel konu konuşuldu.

1. 18-19 Ekim 2019 tarihinde The Marmara Taksim Hotel’de yapılacak 17. Medikal Fizik Kongresi bilimsel programı tamamlandı. Program hazırlanırken Kongre Bilimsel Kurul toplantısında önerilen konular dikkate alındı. Önerilen bazı konular kurs programlarına ilave edildi. Programa 15/06/2019 tarihinden itibaren www.medikalfizik2019.org adresinden ulaşabilirsiniz.

2. 2014 yılından önce yüksek lisansını Tıbbi Radyofizik, Medikal Fizik, Radyoterapi Fiziği gibi diploma isimleri ile mezun olan meslektaşlarımızın diploma tescilinde ve çalışma izni almalarında sorun yaşadığı bilgisi derneğimize ulaştı. Sağlık Bakanlığı yüksek lisans diplomalarında Sağlık Fiziği yazmayan meslektaşlarımızın tescillerini yapmayacaklarını belirtmişlerdir. YÖK tarafından, bu programların sağlık fiziği programı ile denk olduğu ve sağlık fiziği kadrolarına atanabileceğini belirten kararına rağmen diploma tescili yapılamamaktadır. Dernek bu konuda yazı hazırlayıp YÖK’e başvuruda bulundu. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığına durumu bildiren raporu sağlık bakanlığına gönderdi.

3. Derneğin web sayfasının yeniden düzenlemesi için görüşmeler yapıldı ve son şekli verildi. 15/06/2019 tarihinde devreye girecektir. Yeni web sayfası kullanılmaya başlandığında size duyuru yapılacaktır.

Bu temel konuların dışında yeni üyelik başvuruları değerlendirildi. Üyelik başvuruları kabul edilenlerin kayıtları yapıldı ve kendilerine elektronik posta yolu ile bildirecektir.

Güzel bir yaz dileği ile sevgi ve selamlarımızla….

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU