MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Biyolojik Dozimetri Semineri


Sevgili Meslektaşlarım

Medikal Fizik Derneği olarak eksikliğini hissettiğimiz "Biyolojik Dozimetri" konusunda 14.04.2017 tarihinde bir seminer düzenlenecektir. Konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Radyobiyoloji Bilimdalında çalışmalarını sürdüren Dr. Hüseyin Şahin sunumuyla bizleri aydınlatacaktır.

Siz değerli meslektaşlarımızı bu toplantıda görmekten mutluluk duyarız.

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ADINA

Hatice BİLGE

Konuşmacı: Dr. Hüseyin Şahin

Toplantı Yeri : Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Şişli-İstanbul

Toplantı Gün ve Saati: 14.04. 2017 Saat 18:30-20:00