MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

12.UROK Ardından


Sevgili Meslektaşlarım

Öncelikle XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresinde, konuşmacı ve katılımcı olarak katkı sunan meslektaşlarıma teşekkür etmek isterim. XVI. Medikal Fizik Kongresi’nin de en az bu kongre kadar güzel geçmesini dilerim.

Medikal Fizik Derneği Yönetim Kurulu 23.04.2016 tarihinde toplanmıştır. Bu toplantıda konuşulan konuları ve alınan kararları sizlerle paylaşmak isterim.

1. XVI. Medikal Fizik Kongresinin Erciyes Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmesine ve düzenlemenin dernek yönetimi ile birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

2. Mesleğin ilk yıllarında olan genç meslektaşlarımızın derneğimize ulaştırdıkları dilekçe görüşülmüştür.

Dilekçede sağlık fiziği yüksek lisansının dışında yüksek lisans yapan kişilerin atama yapılmaması isteği ile ilgili çalışmalar YÖK ve Sağlık Bakanlığı nezninde hali hazırda yürütülmektedir.

Yeni işe başlayan medikal fizikçilerin maaşları için bir taban ücret belirlenmesi konusundaki istek için, üniversite ve devlet hastaneleri düşünüldüğünde hangi maaş ve gösterge ile başlayacakları yasa ile belirlenmiştir. Özel sektörde ise bunu arz ve talep dengesi belirler. Bunun için bir yaptırım uygulamak kolay değildir. Özel sektör, çalıştırdığı kişiye verdiğinin yarısına, aynı işi bir başkasına yaptırıyorsa bunu engelleyecek bir durum yoktur.

Maaş düzenlemesi ve ek ödemelerde yapılmasını istedikleri düzenlemeler değerlendirilmiştir. Bu arzu edilen isteklerin gerçekleşmesi için yasa değişikliği gerekmektedir. Mevcut durumda bu mümkün değildir. Sağlık bakanlığı mevcut durumda tıp dışında hiçbir branşa uzmanlık vermemektedir. Yüksek Lisans eğitimi teknik olarak bir meslek uzmanlığı eğitimi değildir. Sağlık Fiziği Yüksek lisansını bitirenler sağlık fizikçisi unvanını alırlar. Mevcut durumda hiçbir bölüm için yüksek lisans eğitimi mesleki uzmanlık eğitimi olarak kabul edilmemektedir. Bu durumun değişmesi için yasanın değişmesi gereklidir. Çalışmalar başlamıştır ve hali hazırda devam etmektedir. Ancak sonuca ulaşmak için uzun bir sürece ihtiyaç vardır.

3. Radyasyonla çalışanların özellikle özel merkezlerde çalışanların fiili hizmet zamlarının ve radyasyon izinlerinin verilmediği bilgisi dermeğimize ulaşmıştır. Bunu ortadan kaldırmak için derneğimiz radyasyonla çalışılan tüm merkezlere mevcut yasa ve yönetmeliği bildiren bir yazı gönderme kararı almıştır.

4. Mayıs ayının sonunda, birlikte yaza merhaba diyebilmek için bir yemek düzenlenmesi planlanmıştır. Bu konuda size birkaç gün içinde bilgi ulaştıracağız, katılımlarınızı bekliyoruz. Yemekte buluşmak dileği ile

Selam ve sevgilerimle

Medikal Fizik Derneği Yönetim Kurulu Adına

Hatice Bilge Becerir