MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Tıbbi Fizikte Öncü Bir Duayen "Seyfettin Kuter"


Ülkemizden yetişmiş ilk tıbbi fizikçi olan Doç. Dr. Seyfettin Kuter genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yetişenlerin çoğu gibi; idealist, yokluklara, zorluklara göğüs geren ve nesli tükenmekte olan mücadeleci Cumhuriyet çocukları kuşağının örnek bireylerinden biridir. Seyfettin Kuter’in çocukluktan gençliğe geçiş dönemi, İkinci Dünya Savaşı’nın ülkemize de büyük ölçüde yansıyan yokluk ve sefalet günlerine rastlar. Seyfettin Kuter savaş sonrasında girdiği İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nden mezun olduğunda, İstanbul Üniversitesi Radyoloji Enstitüsü ve Kliniği (bugünkü Onkoloji Enstitüsü)’nde radyasyon fizikçisi olarak göreve başlar.

Mesleğe ilk başladığı günlerde, yetişmiş başka hiçbir örneğin bulunmadığı tıbbi fizik alanında öncelikle kendini yetiştirmeye çaba gösterir. Mücadeleci ve yorulmak bilmez kişiliğinin yanı sıra onu niteleyebilecek en temel özelliği mütevazılığıdır. Kendisini ve alanındaki olanakları geliştirmeye çalışırken bunu öylesine gösterişsiz ve sessizce yapar ki adeta çevresine verdiği ışığın arkasına gizlenir. 1953-1993 yılları arasında bilfiil çalıştığı Enstitü’de pek çok ilki başararak tıbbi fiziğin ülkemizde akademik bir bilim dalı olmasını sağlar. Kurduğu İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Radyofizik Anabilim Dalı ve adını taşıyan Seyfettin Kuter Radyasyon Teknolojisi Müzesi onun eseridir. Bugün Türkiye’nin her yanında eğitimlerine katkıda bulunduğu ve yetiştirdiği yüzlerce öğrencisi görev yapmaktadır.

Tüm bu nedenlerle tıbbi fiziğin Türkiye’deki gelişimi Doç. Dr. Seyfettin Kuter’in mesleki yaşamı ile koşut gider ve bu alanda 1953’ten günümüze kadar olan gelişim ancak onun yaşam öyküsü çevresinde ortaya konulabilir.

“Tıbbi Fizikte Öncü Bir Duayen SEYFETTİN KUTER” isimli eser; İstanbul Üniversitesi desteği ile Doç. Dr. Gülten Dinç tarafından kaleme alınmıştır.

İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5147 Onkoloji Enst. Yayın No: 1
ISBN: 978 – 975 – 404 – 921 - 3