MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Toplantı Notları


Sevgili Meslektaşlarım

Medikal Fizik Derneği yönetim kurulu 26.02.2016 tarihinde tüm kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıda bir önceki toplantıda yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilmiştir. Nükleer Tıp Derneği genel sekreteri Prof. Dr.Tevfik Fikret Çermik ile Prof.Dr. Mustafa Demir, Prof. Dr. Hatice Bilge Becerir ve Fadime Alkaya ile birlikte görüşülmüştür. Görüşmede Nükleer Tıp merkezlerinde sağlık fizikçisi taleplerinin artırılması yönünde isteklerimiz iletilmiştir. Kendileri Nükleer Tıp derneğinin de bu doğrultuda çalışmaları olduğunu söylemiştir. Bu konuda desteklerinin olması bizi mutlu etmektedir. Prof. Dr. Mustafa Demir nükleer tıp fizikçilerinin çalışma düzenlemelerinin nasıl olması konusunda bir çalışma yapacak ve bizlere bildirecektir. Radyoloji Derneği ile de benzer iletişime geçilecektir.

Mesleğinin ilk yıllarında olan arkadaşlarımız için düzenlenen’’ Küçük Alan Dozimetrisi’’ konulu toplantı Prof. Dr. Kamil Yenice tarafından İ.Ü.Onkoloji Kütüphanesinde geniş bir katılımla yapılmıştır.

Önümüzdeki günlerde yapılması düşünülen çalışmalarımız hakkında kısaca bilgi vermek isterim,

1. Medikal Fizik Derneği’nin eğitim faaliyeti olarak , 01.Nisan 2016 -27 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda 1 günlük IAEA-TRS-277 ve IAEA-TRS-398 uygulama kursu düzenlenmesine karar verilmiştir. Katılımcılar eğitim ekibi eşliğinde doz ölçümlerini kendileri yapıp dozları hesaplayacaklardır. Bu nedenle katılım 10 kişi ile sınırlıdır.

2. Medikal Fizik Eğitimi veren Sağlık Fiziği Başlığı altında toplanmış olan Yüksek Lisans programları hepimizin bildiği gibi çeşitlilik göstermektedir. Bazı kurumlardan mezun olan arkadaşlarımız yeterli mesleki uygulama eğitimini almadan mezun olmaktadır. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla Yüksek Öğretim Kuruluna, Üniversitelerarası Kurula ve Sağlık Bakanlığına yazı gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile öngörüşme için randevu alınmasına ve görüşülmesine karar verilerek, Bu görüşmelerin Oğuz Gürsoy ve Doç.Dr. Bahar Dirican tarafından yapılmasına,

3. Üniversitelerin Sağlık Fiziği programında revizyona gidilmesi için 26 Mart 2016 tarihinde çalıştay yapılmasına ve hazırlıklara başlanmasına

4. XVI. Medikal Fizik Kongresini düzenleme isteği ile derneğimize, Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı olmak üzere üç kurumdan başvuru oldu. Seçim yapabilmemiz için istemiş olduğumuz tahmini bütçe çalışmalarını gösteren program taslağının Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden gelmesi üzerine incelendi. Program taslaklarının diğer kurumlardan da gelmesi sonrası kongreye ev sahipliği yapacak kurum belirlenecek ve sizlerle paylaşılacaktır.

Selam ve sevgilerimle

Medikal Fizik Derneği yönetim kurulu adına

Hatice Bilge Becerir