MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Olağan Genel Kurul Toplantısı


KONGRE İLANI

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ'NDEN

Medikal Fizik Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Kasım 2015 Cumartesi günü Saat: 10.00'da Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No: 141 Kat: 4, D: 8 Harbiye/İstanbul adresinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 14 Kasım 2015 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Medikal Fizik Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu,

2. Kongre başkanlık divan seçimi,

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

4. Denetim Kurulu raporunun okunması,

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrazı,

6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8. Dilek ve temenniler,

9. Kapanış