MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

FARKLI ANATOMİK BÖLGELER İÇİN TEDAVİ PLANLAMA TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


FARKLI ANATOMİK BÖLGELER İÇİN TEDAVİ PLANLAMA TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
03.10.2015 Cumartesi


08:30-90:00      

Açılış-Kahvaltı

09:00-09:10                                        

Hoşgeldiniz (Prof.Dr.Kayıhan Engin)

I.OTURUM 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yasemin Bölükbaşı

09:10-09:30

Primer Malign Beyin Tümörlü Olgularda Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Aysun Toy İnal

09:30-09:40 

Tartışma

09:40-10:00

Nazoferenks Kanserli Olgularda Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Songül Karaçam

10:00-10:10

Tartışma

10:10-10:30

Maksiller Sinüs Kanserli Olgularda Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Hande Ayata

10:30-10:40

Tartışma

10:40-11:00

Kahve arası

II.OTURUM 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yasemin Bölükbaşı

11:00-11:20

Özafagus Kanserli Olgularda Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Tülay Meydancı

11:20-11:30

Tartışma

11:30-11:50

Kraniospinal Işınlamada Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Nadir Küçük

11:50-12:00

Tartışma

12:00-13:00

Öğle yemeği

III.OTURUM 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hale Başak ÖZKÖK ÇAĞLAR

13:00-13:20

Abdomen Yerleşimli Kanser Olgularında Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Güngör Arslan

13:20-13:30

Tartışma

13:30-13:50

SBRT Karaciğer Uygulamalarında Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Gökhan Aydın

13:50-14:00

Tartışma

14:00-14:20

Kahve arası

PANEL
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hale Başak ÖZKÖK ÇAĞLAR-Nadir KÜÇÜK

14:20-14:40

Erken Evre Akciğer hastalarında SBRT uygulamaları: Klinisyen yaklaşımı

 

14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20

Belirlenmiş Erken Evre Akciğer Olgusunda Farklı SBRT Tekniklerinin Karşılaştırılması: Dr. Hale Başak Özkök Çağlar
Tomotherapy: Güngör Arslan
VMAT: Zeynep Özen
Hybrid Arc-Konformal Arc: Görkem Güngör
Cyberknife: Cemile Ceylan
IMRT: Evren Ozan Göksel

16:20-16:30

Tartışma ve Kapanış