MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Radyoterapi Tedavi Planlarının Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu


21 Mart 2015 tarihinde Ankara'da Medikal Fizik Derneği tarafından düzenlenen 'Radyoterapi Tedavi Planlarının Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu ' konulu eğitim toplantısı 100 katılımcı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Teşekkür ederiz.