MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

RADYOTERAPİ TEDAVİ PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE OPTİMİZASYONU KURSU


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Konferans Salonu (13 Haziran 2015)

9:30 - 10:00 Kayıt
10:00 - 10:25  Radyoterapi tedavi planlama işlemleri ve tedavi planlarının değerlendirilmesinde kullanılan kavramlar, tanımları (Doç.Dr.Bahar Dirican)
10:25- 10:50 Radyoterapi tedavi planlarının değerlendirilmesi ile ilgili protokoller (Doç.Dr.Bahar Dirican)
10:50- 11:15 Radyoterapi tedavi planlarının optimizasyon problemleri (Doç.Dr.Bahar Dirican)
11:15 - 11:30 Çay- kahve arası
11:30 - 11:50 Radyoterapi tedavi planlarına radyasyon onkoloğu bakışı (Prof. Dr.Yavuz Anacak)
11:50 - 12:15 Radyoterapi tedavi planlarının dozimetrik doğrulaması (Dr.Nezahat Olacak)
12:15 - 13:15 Öğle yemeği
13:15- 13:45 Baş-Boyun radyoterapisi için planlama(E.Ü. ve D.E.Ü. Radyasyon Onkolojisi AD Radyoterapi Fizikçileri) Jinekolojik tümör radyoterapisi için planlama (E.Ü. ve D.E.Ü Radyasyon Onkolojisi AD Radyoterapi Fizikçileri)
13:45 - 14:15 Aktif nefes tutma tekniği kullanılan sol meme radyoterapisi için planlama ve serbest solunum durumu ile karşılaştırma (E.Ü. Radyasyon Onkolojisi AD Radyoterapi Fizikçileri) Aktif nefes tutma tekniği kullanılan akciğer radyoterapisi için planlama ve serbest solunum durumu ile karşılaştırma (Onkomer Onkoloji Merkezi Radyoterapi Fizikçileri)
14:15- 14:45 Prostat radyoterapisi için planlama (E.Ü. ve İzmir Üniversitesi Medikal Park Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi Fizikçileri) Rektum radyoterapisi için planlama (E.Ü. ve Şifa Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi Fizikçileri)
14:45 - 15:00 Çay-kahve arası
15:00 - 15:30 Cyberknife' ta tedavi için planlama (Katip Çelebi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi fizikçileri)Tomoterapi'de tedavi için planlama (İzmir Onkoloji Merkezi Radyoterapi Fizikçileri)
15:30- 16:00 Tartışma ve değerlendirme

Katılım ücretsizdir.Toplantı Medikal Fizik Derneği tarafından belgelendirilecektir. Katılım 100 kişi ile sınırlıdır.

Katılmak isteyenlerin 5 Haziran 2015 Cuma akşamına kadar kurumlarını da belirterek olacaknezahat@hotmail.com  adresine bildirmelerini rica ederiz.