MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

'PROTON TERAPİ TEKNİKLERİ, RADYOBİYOLOJİSİ VE DOZİMETRİSİ


Medikal Fizik Derneği Ankara Şubesi   13 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Korkut Akoğuz toplantı salonunda  'PROTON TERAPİ TEKNİKLERİ, RADYOBİYOLOJİSİ VE DOZİMETRİSİ'  konulu eğitim toplantısını düzenlemiştir.


Program aşağıdadır.

Saat Konu Konuşmacı
10:00 - 10:30  Kayıt ve Açılış  
10:30 - 11:10 Proton Terapi Teknikleri Doç.Dr.Bahar Dirican(GATA)
11:10 - 11:30 Proton Tedavisinde Klinik Uygulamalar Prof. Dr .Ayşe Hiçsönmez (Ankara Üniversitesi)
11:30 - 12:00 Proton Terapi Radyobiyolojisi Doç.Dr. BaharDirican(GATA)
12:00- 12:20 Bir proton Terapi Hastasının Simülasyonu,Tedavi Planlaması ve Tedavisi FizikçiAyfer Şar(Ankara Üniversitesi)
12:20 -13:20 YemekArası  
13:20 -14:00 IAEA-TRS 398 Proton Dozimetrisi Doç.Dr. Bahar Dirican(GATA)
14:00 - 14:20 Bir Hadronterapi Merkezinde Demet Üretimi Fizikçi Okan Şar (Hacettepe Üniversitesi)
14:20 - 14:50 Tartışma ,Değerlendirme ve Kapanış  

Katılım Ücretsizdir.
Toplantı Medikal Fizik Derneği tarafından belgelendirilecektir.
Katılım 100 kişi ile sınırlıdır.
Katılmak isteyenlerin 4 Aralık 2014 Perşembe akşamına kadar kurumlarını da belirterek  diricanbahar@gmail.com  adresine bildirmelerini
rica ederiz. Katılımlarınızı bekliyoruz.