MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

IV. Ulusal Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Sempozyumu 2020


Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından 3-4 Aralık 2020 tarihinde Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyum On-line olarak düzenlenecektir.