MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Medikal Fizik Derneği Duyuru


Medikal Fizik Derneği’nin Değerli Üyeleri

17. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 18-19 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da The Marmara Taksim Otel’ de yapılmıştır. Kongreye 271 kayıt, radyoterapi teknikeri kursuna 26 kayıt yapılmıştır. Kongre programında, genç meslektaşlarımız için 4 adet kurs, 15 adet oturum gerçekleşmiştir. Radyoterapi teknikerleri için iki bölümden oluşan “Radyoterapide Kalite Temininde Radyoterapi Teknikerlerinin Rolü” isimli kurs yapılmıştır. Kongre programı radyoterapi fiziği, nükleer tıp fiziği ve radyoloji fiziği ile radyoterapi teknikerleri için kurs olmak üzere üç ayrı salonda tamamlanmıştır. Kongre programına 3 yabancı, 64 yerli konuşmacı katkıda bulunmuştur. Kongrede 45 sözel bildiri, 20 poster sunulmuştur. Kongre konuşma metinleri ve sunum genişletilmiş özetleri, kongre kayıt sırasında "Kongre Kitabı" olarak katılımcılara dijital olarak verilmiştir. Ayrıca üyelerimiz isterlerse derneğimizin web sayfasından kongre kitabı, kongre sunumları ve kongre resimlerine ulaşabilirler.

17. Ulusal Medikal Fizik Kongre’sinin başarılı geçmesi için büyük emek harcayarak programı oluşturan kongre düzenleme kuruluna ve bilimsel kurula, programın gerçekleştirilmesi için emeğini esirgemeyen konuşmacılara, çalışmalarını büyük heyecanla bize sunan genç meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

17. Ulusal Medikal Fizik Kongre’sinin gerçekleştirilmesinde en büyük pay sahibi olan, aynı amaç için birlikte çalıştığımız ELEKTA, VARİNAK, MEDİTEL, MEDİDEAL, ONCOTECH, RADON, RENFUMED, MNT, RADONTEK, PROMEDİS, ACIBADEM SAĞLIK, TETRAON firmalarına maddi ve manevi katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca desteklerini esirgemeyen Fizik Mühendisleri Odası, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve TÜBİTAK’a çok teşekkür ediyoruz.

Daha nice güzel kongrelerde buluşmak dileği ile…

Medikal Fizik Derneği Yönetim Kurulu