MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

MFD Duyuru


Medikal Fizik Derneğinin Değerli Üyeleri;

Medikal Fizik Derneği yönetim kurulu üyeleri 11-12 Ocak 2019 tarihlerinde mesleki paylaşımlarımız olan kuruluşlarla Ankara'da görüşmeler yapmıştır.

İlk görüşme, dernek yönetim kurulu ve Ankara şubesi başkanıBahar Dirican ile birlikte TAEK Başkan yardımcısıİsmail Hakkı Arıkan ve Radyasyon Güvenliği Daire başkanı Osman Altunkal ile gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde TAEK’in yeni bir yapılanma içinde olduğu, denetleme kısmının Sağlık Bakanlığına geçtiği, TAEK’in eğitim, proje ve lisanslamadan sorumlu olacağı, TAEK’in Nükleer Denetleme Kurulu (NDK) yasası ile yeniden yapılacağı, NDK’nın üst kurul konumunda olacağı bilgisi edinilmiştir. Radyasyon güvenliği konusunda yönetmelik, usul ve esaslar, klavuzların tekrar hazırlanmakta olduğu bizlere iletilmiş, TAEK ile ilgili işlemlerin on-line gerçekleşeceği, dozimetre kalibrasyon başvuruların da dahil olduğu tüm başvuruların e-devlet üzerinden yapılmaya başlandığı belirtilmiştir. Radyoloji bölümlerindeki cihazlarla ilgili düzenlemelerin henüz tamamlanmadığı bir müddet daha süreceği belirtilmiştir.

Medikal Fizik Derneği olarak, uygulamalarda karşılaşılan problemler kendilerine iletilmiştir ( nötron kapısı ile ilgili standartın belirlenmesi, doz değerinin uygun olup olmadığı belirlenirken yüksek enerji ile tedavi edilen hasta sayılarının da dikkate alınarak doz sınırlamasının değerlendirilmesi gibi). Lisanslama sürelerinin kısalabilmesi için başvurularda KUB’un istenmemesi, KUB belgesinin daha sonra istenmesinin lisanslama süresini kısaltabileceği önerisi yapılmıştır. BT-Simülatörlerde KUB belgesinin kaldırılmasının doğru olmadığı, KUB belgesinin gerekli olduğu, Radyoloji cihazları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde Medikal Fizik Derneği olarak katkı sunmak istediğimizi ve bunu yapabilecek birikimde üyelerimiz olduğu kendilerine iletilmiştir.

Yapılan görüşme sonucunda görüldüğü gibi, Medikal Fizik Derneği üyelerinin TAEK resmi web sayfasını daha sık ziyaret ederek güncel bilgileri takip etmeleri faydalı olacaktır.

Fizik Mühendisleri Odası (FMO) başkanı Abdullah Zararsız ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret edilmiştir.TAEK’in yeni yapılanma sürecinde olması, FMO ile MFD derneğinin bu süreçte daha yakın çalışması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle KUB formlarının güncellenmesi, bilirkişi yönetmeliğinin gözden geçirilip sertifikalandırılması konusu konuşulmuştur. Sağlık bakanlığının denetimine geçen denetimlerde Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TİTCK), KUB ve benzeri denetimlerde söz sahibi olacak gibi görünmektedir. Bu süreçte FMO ile MFD birlikte çalışıp yeni oluşacak süreçte yer alması sağlanmalıdır. Medikal Fizik Derneği bu görüşmelere devam edecektir.

Dernek yönetim kurulu üyeleri ANKARA’da bulunan sektörün firma temsilcilerini ziyaret etmiştir. Radontek firması Genel müdür yardımcısı Eray Sarıkaya, Tedraon(viewray) firma sahibi Tolga Şengezer, Oncotech kurucu ortaklarından İlker Çatan ve Mecit Canbolat Radon firması kurucu ortağı Caner Kalabalık, Teramed firması ortaklarından Tonguç Tezel,Doruk Medikal Firması sahipleri Utku - Çiğdem Temizkan ve çalışma arkadaşları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulmuş, sektördeki sorunlardan ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. Dernekle birlikte ve üniversite sektör işbirliği ile proje gerçekleştirilmesinde derneğimizin destek verebileceği belirtilmiştir. Firma temsilcileri de kendilerinin katkı sunabileceği konularda gerekenleri yapacaklarını belirtmişler ve 17 Medikal Fizik Kongresine katkı yapabileceklerini söylemişlerdir. Yapılan görüşmelerde karşılıklı memnuniyet duyularak olumlu ayrılınmıştır.

Ziyaretimiz sırasında çekilen resimleri sizlerle paylaşarak iyi çalışmalar dileriz.

Medikal Fizik Derneği Yönetim Kurulu