MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

MFD Duyuru


Medikal Fizik Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Medikal Fizik Derneğinin yönetim kurulu 29/04/2018 tarihinde Kıbrıs’ta toplanmış ve aşağıda belirtilen konular konuşulmuştur.

1. Derneğin eğitim programında yer alan ve gerçekleştirilen kurslar değerlendirilmiştir.

09-11/03/2018 ve 6-8/04/2018 tarihleri arasında iki aşamalı olarak İzmir ’de gerçekleştirilen Monte Carlo I ve II kursu ile ilgili katılımcılara gönderilen soru ve gelen cevapların değerlendirilmesinde memnuniyet oranının yüksek olması bizi sevindirmiştir. Öneriler bir sonraki kurs düzenlenmesinde dikkate alınacaktır. Monte Carlo kursunu düzenlememizi mümkün kılan, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ayşe Nur Demiral hocamıza ve kursun eğitim koordinatörlüğünü üstlenen Dr. Kadir Akgüngör hocamıza çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu işe gönül vermiş ve kursa destek veren genç eğitimci meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Kursa katılan meslektaşlarımıza kursa gösterdikleri ciddiyet ve özen için çok teşekkür ederiz. Umarız onlar için iyi bir başlangıç olmuştur.

24/03/2018 tarihinde Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı katkıları ile Dr. Nezahat Olacak tarafından IAEA TRS-398 kursu düzenlenmiştir. Kursa katılım 40 kişi olarak gerçekleşmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.

6/04//2018 tarihinde Ankara’da IAEA TRS-398 kursu Dr. Bahar Dirican tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kursa 10 kişi katılmış olup, katılımcılar uygulamada yer almışlardır. Bu kursun tekrarı bu yıl içinde gerçekleştirilecektir.

2. Derneğimize 17. Medikal Fizik Kongresini yapmak için hiçbir başvuru olmadığından 17. Medikal Fizik Kongresinin derneğimiz tarafından gerçekleştirilmesi kararı yönetim kurulumuz tarafından alınmıştır. 17. Medikal Fizik Kongresinin 18, 19 ve 20 Ekim 2019 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. Kongrenin sağlıklı ve başarılı gerçekleştirilebilmesi için araştırmalarımız devam etmektedir. Araştırma sonucu ve kongre ile ilgili bilgiler sizlere iletilecektir. Genel eğilim büyük şehirlerin birinde ulaşımın kolay olduğu lokasyonda gerçekleşmesi yönündedir.

3. 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Kıbrıs’ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam’a ve düzenleme kurulana teşekkür ediyoruz. Ekonomik nedenler bu kongreye katılan medikal fizik uzmanlarının sayısının az olmasına neden olmuştur. Önümüzdeki yıllar ve yeni yasal düzenlemeler kongre katılım sayılarını etkileyecek gibi görünmektedir.

Selam ve sevgilerimizle

Medikal Fizik Derneği Yönetim Kurulu adına

Hatice BİLGE BECERİR