MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

MFD OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU


Medikal Fizik Derneğinin Değerli Üyeleri

Medikal Fizik Derneğinin olağan kurulu 25 Kasım 2017 tarihinde toplanmış, 2015-2017 yılına ait faaliyet raporu, mali rapor ve 2017-2019 yılı için tahmini bütçe üyelere sunulmuş ve 2017-2019 yılları için yeni yönetim kurulu için seçim yapılmıştır. Yapılan seçim sonucunda Hatice Bilge BECERİR, Tamer Oğuz GÜRSOY, Aydın ÇAKIR, Bülent YAPICI, Salih GÜRDALLI, Fadime ALKAYA, Kadir YARAY yönetim kuruluna asil üye olarak seçilmiş, Görkem GÜNGÖR, Basri GÜNHAN, Öznur ŞENKESEN Denetleme kuruluna asil üye olarak seçilmişlerdir.

Medikal Fizik Derneğinin yeni yönetim kurulu 08/12/2017 tarihinde ilk kez toplamış ve yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı Başkan: Hatice Bilge BECERİR, II. Başkan: Bülent YAPICI, Genel Sekreter: Aydın ÇAKIR, Sayman üye: Fadime ALKAYA Üyeler: Salih GÜLDALLI, Kadir YARAY, Tamer Oğuz GÜRSOY olarak yapılmıştır. Ayrıca çalışma gurupları Bilimsel ve eğitim faaliyetleri: H. B. BECERİR, S. GURDALLI, A. ÇAKIR, K. YARAY;Hukuk ve özlük işleri: T.O. GÜRSOY, K. YARAY; İletişim ve koordinasyon: B.YAPICI, F.ALKAYA; Radyasyon sağlığı ve güvenliği: S.GÜRDALLI, T.O. GURSOY; Uluslar arası iletişim (EFOMP/IOMP): S.GURDALLI; Reklam ve bağış komitesi: B.YAPICI, K.YARAY olarak belirlenmiştir.

1.Toplantıda 2015-2017 döneminde özlük hakları ile ilgili yapılanlar yeni dönem yönetim kuruluna aktarılmış. Özlük hakların takibinde Ankara şubesi Başkanı Bahar DİRİCAN’dan destek alınmasına karar verilmiştir.

2. Sektörde birlikte çalıştığımız firmalar ile işbirliği yapılarak daha etkin iletişim kurulması gerektiği görüşünde bileşilmiştir. Hazırlanan kitabı basım sürecindeki destekleri önemli olacaktır.

3. Bir sonraki Medikal Fizik Kongresinin düzenlenmesinin dernek tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

4. Web sitesinin yeni modüller eklenerek, üye kayıtlarının yeniden güncellenmesi, üye kayıtlarının doğrudan web üzerinden yapılması ve web sayfasının interaktif kullanımının sağlanması için Görkem GÜNGÖR, Oğuzhan AYRANCIOĞLU, Evren ÜZÜMLÜ, Ertuğrul ERTÜRK, Boran GÜNGÖR tarafından yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

5. Dernek tarafından yapılacak eğitim faaliyetlerinin ulusal ve uluslar arası toplantı günleri dikkate alınarak yılın başında, web iletişim, sosyal medya gibi iletişim kanalları ile konuların belirlenmesine karar verilmiştir. Planlanan konular arasında ‘’IAEA TRS 398, Workshop, IGRT QA, Radyasyon Güvenliği, MonteCarlo (Kadir AKGÜNGÖR), Bilimsel çalışma tasarımı ve makale yazma teknikleri’’ gibi konular bulunmaktadır. Konular değiştirilebilir veya ilave edilebilir.

6. FMO, TAEK gibi kurumlarla görüş alışverişinde bulunarak nasıl bir işbirliğinde bulunulabilineceğimizin araştırılmasına karar verilmiştir.

7. Nükleer Tıp ve Diagnostik radyoloji konusunda çalışan meslektaşımız, Ayşegül YURT ve Mustafa DEMİR’in eğitim gurubunda yer alması düşünülmüştür.

8. Sosyal iletişimimizin artması için sürpriz faaliyetler düzenlemeyi planlamaktayız. Özellikle bazı arkadaşlarımızın katkılarının olacağını düşünerek, güzel bir dönem geçirmeyi umuyoruz.

Sağlık, Mutluluk ve iyi dileklerimizle

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU