TR | EN

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı gelecekte nasıl olmalıdır? (Çalıştay)Sevgili Meslektaşlarım,

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı gelecekte nasıl olmalıdır? konulu çalıştay 26.03.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Konuşmacı ve dinleyici olarak katılarak katkılarını sunan meslektaşlarımıza yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz. Tartışılan ve büyük çoğunlukla görüş birliğine varılan konuları sizlere aktarmak isterim.

Ülkemizdeki, Avrupa ülkelerindeki ve Amerika’daki Sağlık Fiziği eğitimleri gözden geçirilmiştir. Ülkemizde Sağlık Fiziği, Medikal Fizik, Radyoterapi Fiziği adı altında yapılan yüksek lisans programların büyük bir bölümü, sorumlu öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından aktarılmıştır. Katılımcıların çoğunluğu, bu programlardaki derslerin Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp ve Radyoloji bilim dallarındaki Sağlık Fizikçisi (Medikal Fizik) ihtiyacına cevap verecek şekilde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Buna uymayan programların, eksik olan dersleri ilave edilmesi görüşü benimsenmiştir.

Sektörün yeni mezunlardan beklentilerini özetleyen konuşmacılar, yeni mezunların sektörel beklentilerin tamamını karşılamadığını, ancak sektörel beklentilerin diğer ülkelerdeki yeni mezunlarla karşılaştırıldığında çok yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Yüksek lisans eğitimi sırasında tez yapmış olmanın çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Tez hazırlamanın Sağlık fiziği yüksek lisans eğitiminde mutlaka olması gerektiği katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından desteklenmiştir.

Sağlık fiziği programlarından yeni mezun meslektaşımız, kendisinin ve arkadaşlarının karşılaştıkları sıkıntıları dile getirmiştir. Sektör temsilcilerinin belirttiği konularla, yeni mezunların ifade ettikleri problemler örtüşmektedir.

Çalıştayın sonunda;

  1. Sağlık fiziği / Tıbbi Fizik yüksek lisans eğitimlerinde tıbbi görüntüleme yöntemleri, nükleer tıp kalite kontrol, radyonüklid dozimetri derslerinin de konulması önerilmektedir.
  2. Sağlık fiziği/Tıbbi fizik yüksek lisans mezuniyet belgelerinde alt alan bilgisi (Radyoterapi, Radyoloji, Nükleer tıp) belirtilmesi önerilmektedir.
  3. YÖK’de “Sağlık Fiziği” olarak tanımlanmış olan program adının, “Tıbbi Fizik” olarak değiştirilmesi,
  4. Sağlık Bakanlığı bünyesinde tanımlanan “Sağlık Fizikçisi” tanımındaki ismin “Tıbbi Fizikçi” olarak değiştirilmesi ve kadroların buna göre düzenlenmesi önerilmektedir.
  5. Yüksek lisansını bitiren bir öğrenci en az beş yıl tecrübesi bulunan uzman sağlık fizikçisi / Tıbbi fizikçi yanında iki yıl staj yaptıktan sonra asaleten atanmasının bir komisyon tarafından yapılması önerilmektedir. Asaleten atamalardaki komisyonda Medikal Fizik Derneğinden temsilcilerin de yer alması önerilmektedir.

rapor edilmiştir.

Medikal Fizik Derneği yönetim kurulu olarak, YÖK ve Sağlık Bakanlığı ile çalışmalarına devam edecektir.

Yapılan konuşmaların tamamına derneğimizin internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Medikal Fizik Derneği Yönetim Kurulu Adına,

Başkan: Hatice Bilge Becerir


HABERLER

İLETİŞİMDernek Adresi

Valikonağı Cad. Bizim Apt. No: 10/3, HARBİYE- İSTANBUL

e-mail: info@medikalfizik.org

Fax: 0212 534 80 78


Medikal Fizik Derneği Ankara Şube Adresi

Mithatpaşa Caddesi No: 44/16 Kızılay / ANKARA


Yazışma Adresi

Aydın ÇAKIR, Yard.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik B.D. 34390, Çapa, FATİH / İSTANBUL

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107

e-mail: cakiraydin@yahoo.com

İnternet Sayfası için:


Editör

Aydın ÇAKIR, Ph.D.

Editör Yardımcıları:

Murat OKUTAN, Ph.D. 

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107


Banka Hesap No

T.C. Ziraat Bankası, Şehremini Şubesi

Medikal Fizik Derneği

IBAN: TR66 0001 0008 6602 0167 1250 01