TR | EN

Genel Kurul SonuçlarıSayın Üyemiz,

Medikal Fizik Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Kasım 2015 Tarihinde yapılmış, yönetim kurulu olarak 7 asil ve 5 yedek, denetim kurulu olarak 3 asil ve 3 yedek üye seçimle belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Hatice Bilge Becerir, Bahar Dirican, Aydın Çakır, Fadime Alkaya, Nezahat Olacak, Hilal Acar Demir, Oğuz Gürsoy,Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine: Doğan Yaşar, Evren Ozan Göksel, Nadir Küçük, Murat Köylü, Nural Öztürk, Denetim Kurulu asil üyeliklerine;Mehmet Altunkaya, Hikmet Eriş, Görkem Güngör, Denetim Kurulu yedek üyeliklerine; Serpil Yöndem İnal, Tülay Meydancı,Hakan Eren seçilmiştir.

Yönetim Kurulu 04.12.2015 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Toplantıda, Başkan, II. Başkan ve komisyonlarda görev alacak yönetim kurulu üyeleri; Başkan: Hatice Bilge Becerir, II.Başkan: Bahar Dirican, Genel Sekreter: Aydın Çakır, Muhasip Üye: Fadime Alkaya, Üye: Nezahat Olacak, Üye: Hilal Acar Demir, Üye: Oğuz Gürsoy olarak belirlenmiştir.

Komisyonlarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları aşağıdaki gibidir.

— IOMP ve EFOMP Delegesi: Hilal Acar Demir, Aydın Çakır

— Uluslar arası İlişkiler Komitesi: Hilal Acar Demir, Bahar Dirican

— Bilimsel Faaliyetler ve Eğitim Komitesi: Hatice Bilge Becerir, Bahar Dirican, Nezahat Olacak

— Hukuk, Özlük Hakları ve Resmi Kurumlarla İletişim Komitesi: Nezahat Olacak, Bahar Dirican, Oğuz Gürsoy

— Sosyal Projeler Komitesi: Fadime Alkaya, Hilal Acar Demir, Oğuz Gürsoy

— İletişim Ve Koordinasyon Komitesi: Hilal Acar Demir, Fadime Alkaya

— Ekonomik Faaliyetler Komitesi: Aydın Çakır, Bahar DİRİCAN

— Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Komitesi: Hatice Bilge Becerir, Nezahat Olacak

— Bağış Toplama, üye aidatları: Nezahat Olacak (Ege), Bahar Dirican (İç Anadolu), Oğuz Gürsoy (İstanbul)

Yönetim Kurulunca alınan kararları tüm üyelere web sayfamızdan duyuracağımızı bildirir, toplantıya katılan meslektaşlarımıza yönetim kurulu adına teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Prof.Dr. Hatice Bilge Becerir
Medikal Fizik Derneği Başkanı


HABERLER

İLETİŞİMDernek Adresi

Valikonağı Cad. Bizim Apt. No: 10/3, HARBİYE- İSTANBUL

e-mail: info@medikalfizik.org

Fax: 0212 534 80 78


Medikal Fizik Derneği Ankara Şube Adresi

Mithatpaşa Caddesi No: 44/16 Kızılay / ANKARA


Yazışma Adresi

Aydın ÇAKIR, Yard.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik B.D. 34390, Çapa, FATİH / İSTANBUL

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107

e-mail: cakiraydin@yahoo.com

İnternet Sayfası için:


Editör

Aydın ÇAKIR, Ph.D.

Editör Yardımcıları:

Murat OKUTAN, Ph.D. 

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107


Banka Hesap No

T.C. Ziraat Bankası, Şehremini Şubesi

Medikal Fizik Derneği

IBAN: TR66 0001 0008 6602 0167 1250 01