TR | EN

FARKLI ANATOMİK BÖLGELER İÇİN TEDAVİ PLANLAMA TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIFARKLI ANATOMİK BÖLGELER İÇİN TEDAVİ PLANLAMA TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
03.10.2015 Cumartesi


08:30-90:00      

Açılış-Kahvaltı

09:00-09:10                                        

Hoşgeldiniz (Prof.Dr.Kayıhan Engin)

I.OTURUM 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yasemin Bölükbaşı

09:10-09:30

Primer Malign Beyin Tümörlü Olgularda Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Aysun Toy İnal

09:30-09:40 

Tartışma

09:40-10:00

Nazoferenks Kanserli Olgularda Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Songül Karaçam

10:00-10:10

Tartışma

10:10-10:30

Maksiller Sinüs Kanserli Olgularda Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Hande Ayata

10:30-10:40

Tartışma

10:40-11:00

Kahve arası

II.OTURUM 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yasemin Bölükbaşı

11:00-11:20

Özafagus Kanserli Olgularda Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Tülay Meydancı

11:20-11:30

Tartışma

11:30-11:50

Kraniospinal Işınlamada Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Nadir Küçük

11:50-12:00

Tartışma

12:00-13:00

Öğle yemeği

III.OTURUM 
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hale Başak ÖZKÖK ÇAĞLAR

13:00-13:20

Abdomen Yerleşimli Kanser Olgularında Farklı Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Güngör Arslan

13:20-13:30

Tartışma

13:30-13:50

SBRT Karaciğer Uygulamalarında Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması
Gökhan Aydın

13:50-14:00

Tartışma

14:00-14:20

Kahve arası

PANEL
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hale Başak ÖZKÖK ÇAĞLAR-Nadir KÜÇÜK

14:20-14:40

Erken Evre Akciğer hastalarında SBRT uygulamaları: Klinisyen yaklaşımı

 

14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20

Belirlenmiş Erken Evre Akciğer Olgusunda Farklı SBRT Tekniklerinin Karşılaştırılması: Dr. Hale Başak Özkök Çağlar
Tomotherapy: Güngör Arslan
VMAT: Zeynep Özen
Hybrid Arc-Konformal Arc: Görkem Güngör
Cyberknife: Cemile Ceylan
IMRT: Evren Ozan Göksel

16:20-16:30

Tartışma ve Kapanış

                         


HABERLER

İLETİŞİMDernek Adresi

Valikonağı Cad. Bizim Apt. No: 10/3, HARBİYE- İSTANBUL

e-mail: info@medikalfizik.org

Fax: 0212 534 80 78


Medikal Fizik Derneği Ankara Şube Adresi

Mithatpaşa Caddesi No: 44/16 Kızılay / ANKARA


Yazışma Adresi

Aydın ÇAKIR, Yard.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik B.D. 34390, Çapa, FATİH / İSTANBUL

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107

e-mail: cakiraydin@yahoo.com

İnternet Sayfası için:


Editör

Aydın ÇAKIR, Ph.D.

Editör Yardımcıları:

Murat OKUTAN, Ph.D. 

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107


Banka Hesap No

T.C. Ziraat Bankası, Şehremini Şubesi

Medikal Fizik Derneği

IBAN: TR66 0001 0008 6602 0167 1250 01