TR | EN

Olağan Genel Kurul ToplantısıOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ'NDEN

Medikal Fizik Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Kasım 2017 Cumartesi günü Saat: 10.00'da Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No: 141 Kat: 4, D: 8 Harbiye/İstanbul adresinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 25 Kasım 2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu,

2. Kongre başkanlık divan seçimi,

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

4. Denetim Kurulu raporunun okunması,

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrazı,

6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8. Dilek ve temenniler,

9. Kapanış


HABERLER

İLETİŞİMDernek Adresi

Valikonağı Cad. Bizim Apt. No: 10/3, HARBİYE- İSTANBUL

e-mail: info@medikalfizik.org

Fax: 0212 534 80 78


Medikal Fizik Derneği Ankara Şube Adresi

Mithatpaşa Caddesi No: 44/16 Kızılay / ANKARA


Yazışma Adresi

Aydın ÇAKIR, Yard.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik B.D. 34390, Çapa, FATİH / İSTANBUL

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107

e-mail: cakiraydin@yahoo.com

İnternet Sayfası için:


Editör

Aydın ÇAKIR, Ph.D.

Editör Yardımcıları:

Murat OKUTAN, Ph.D. 

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107


Banka Hesap No

T.C. Ziraat Bankası, Şehremini Şubesi

Medikal Fizik Derneği

IBAN: TR66 0001 0008 6602 0167 1250 01