Medikal Fizikte Uygulamalı Monte Carlo Simülasyonu Kursu

Medikal Fizik Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin düzenlediği “Medikal Fizikte Uygulamalı Monte Carlo Simülasyonu I (Giriş)" kursu 20-21-22 Mart 2020 ve "Medikal Fizikte Monte Carlo Simülasyonu II (İleri)" kursu 10-11-12 Nisan 2020 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir’de yapılacaktır. Hedef kitlesi medikal fizik konularında araştırma yapan veya çalışan kişiler olan kursun sonunda kişilerin kendi konularında simülasyonlarını yapabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

Not:Medikal Fizikte Monte Carlo Simülasyonu I (Giriş) kursunun konuları; bilgisayar, temel algoritmalar, Monte Carlo, ve basit simülasyonlarıdır (GAMOS ile).

Medikal Fizikte Monte Carlo Simülasyonu II (İleri) kursu ise, daha detaylı simülasyonları içerecektir;set-cut, variation reduction techniques gibi kavramlar ve C++ kullanılacaktır (GEANT4 ile). Medikal Fizikte Monte Carlo Simülasyonu II (İleri) kursuna Medikal Fizikte Monte Carlo Simülasyonu I (Giriş) kursunu tamamlayanlar başvurabilir.

Medikal Fizik Derneği tarafından katılımcılara sertifika verilecektir.

Düzenleme kurulu:
Bahar Dirican, Medikal Fizik Der. Baş.
Türkan ERTAY, DEÜ SBE Med. Fiz. AD. Baş.
Kadir AKGÜNGÖR, DEÜ Fen Fak. Fizik Böl.