MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ
Turkish Medical Physics Association

Ankara


Başkan

: Bahar DİRİCAN

Başkan Yardımcısı

: Turan OLGAR

Genel Sekreter 

: Alptuğ Özer YÜKSEL

Sayman

: Serap ÇATLI DİNÇ

Üyeler

: Ferhat CENGİZ

Denetim Kurulu Üyeleri

:Yelda ELÇİM

 

:Oya AKYOL