TR | EN

İNOVASYON: BİR PATENT BAŞVURULARI DERLEMESİİNOVASYON: BİR PATENT BAŞVURULARI DERLEMESİ

2017 yılını geride bırakırken, radyoterapi alanında yapılan birkaç güncel patent başvurusunu sizlerle paylaşmak istedik.

Işın Demeti Akımının Optimizasyonu Tedavi Süresini En Aza İndiriyor:

VARIAN MEDICAL SYSTEMS PARTICLE THEARAPY bir zaman optimizasyonlu radyoterapi projesi geliştirdi (WO/2017/174189). Yaklaşım olarak sistem bir proton ya da ağır iyon tedavi planı bilgilerini aldıktan sonra, klinikte mevcut olan tedavi cihazının ya da cihazlarının çalışma limitlerini de değerlendirerek zamanı en optimal olarak kullanacak şekilde bir ışın demeti akımına (geçen parçacık yükü/kesit alanı) karar veriyor. Zaman optimizasyonlu ışın demeti, her biri hedef dokunun belli bir alanı olarak ifade edilebilecek belli sayıdaki ışın noktalarına (beam spots) uygulanması gereken monitor unit miktarını vermek için gereken süreyi en aza indiriyor. Tedavi süresini kısaltmak yalnızca hastanın ve tedaviyi uygulayan doktorun rahatlığı açısından değil, aynı zamanda nefes tutma teknikleri ya da hareketli hedeflerin tedavisindeki etkinlik ve güvenlik açısından da faydalıdır.

Sıvı Bazlı Brakiterapi Cilt Kanserini Tedavi Ediyor:

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL'da çalışan mucitler, sıvı radyoaktif izotoplar kullanan bir uzaktan yüklemeli (remote afterloading) brakiterapi aparatı tanıttılar (WO/2017/200298). Sistem özellikle düzensiz bir cilt yüzeyinde gelişen cilt kanserini tedavi edebilmek için tasarlandı. Brakiterapi aparatı, tedavide kullanılan (therapeutic) sıvı radyoaktif izotopu, lezyondan belli uzaklıklara üç boyutlu tarama ile ve/veya üç boyutlu yazıcı kullanarak hastaya özel hazırlanan bir aplikatör içerisine yerleştirerek kullanıyor. Reçetelenen dozu düzgün dağılımlı (uniform) olarak verebilmek için sıvıyı sabit bir kalınlıkta dolduruyor. Normal dokuların radyasyon maruziyetini en aza indirgemek için, bir sıvı beta ışını kaynağı veya düşük enerjili gamma ışını kaynağı kullanılabiliyor. Bunun yanında uzaktan yükleme yapılabilmesi sayesinde radyoaktif izotopları kullanarak hastaları tedavi eden ekibin radyasyon alması önlenebiliyor.

Radyoterapi Planlama Yazılımı Fraksiyonasyonu Optimize Ediyor:

PHILIPS ve MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL'daki bilim insanları, radyoterapi tedavi planlaması için bir fraksiyonasyon optimizasyon yazılımı yarattılar (WO/2017/182300). Yazılım uygulanacak radyasyon doz dağılımı, maksimum ve minimum fraksiyon sayısı ve bir ya da daha fazla risk altındaki organ (OAR) için biyolojik etkin doz (BED) sınırlamaları gibi bilgileri girdi olarak alıyor. Sistem toplam doz (fraksiyon dozunun N fraksiyon üzerinden toplamı) ile toplam doz karesini (squared dose) gösteren iki boyutlu bir grafik oluşturuyor. Ayrıca her bir BED sınırlamasını gösteren çizgiler de bu grafikte yer alıyor. Sistem o andaki fraksiyonasyon ve toplam doz ile belirlenen bir yere bir işaret koyuyor. Fraksiyonasyon ve/veya toplam doz için yeni bir girdi yapıldığında, işaretin yeri buna bağlı olarak güncellenebiliyor. Alternatif olarak ikinci bir işaret yeni fraksiyon şemasını, ilk fraksiyon şemasına göre avantajları ve dezavantajları ile gösterebiliyor.

Derleyen: Med. Fiz. Uzm. Evren ÜZÜMLÜ

Orjinal kaynak: http://medicalphysicsweb.org/cws/article/research/70551


İLETİŞİMDernek Adresi

Valikonağı Cad. Bizim Apt. No: 10/3, HARBİYE- İSTANBUL

e-mail: info@medikalfizik.org

Fax: 0212 534 80 78


Medikal Fizik Derneği Ankara Şube Adresi

Mithatpaşa Caddesi No: 44/16 Kızılay / ANKARA


Yazışma Adresi

Aydın ÇAKIR, Yard.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik B.D. 34390, Çapa, FATİH / İSTANBUL

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107

e-mail: cakiraydin@yahoo.com

İnternet Sayfası için:


Editör

Aydın ÇAKIR, Ph.D.

Editör Yardımcıları:

Murat OKUTAN, Ph.D. 

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107


Banka Hesap No

T.C. Ziraat Bankası, Şehremini Şubesi

Medikal Fizik Derneği

IBAN: TR66 0001 0008 6602 0167 1250 01