TR | EN

Foton-Sayıcı Bilgisayarlı Tomografi ile Sunulan Yüksek Kantitatif DoğrulukFoton-Sayıcı Bilgisayarlı Tomografi (Photon-Counting Computed Tomography - PCCT) sistemi gelişmekte olan bir görüntüleme tekniğidir. Son dönemde, farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar ile önemli gelişmeler sağlanan bu teknik, günümüzde kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) sistemleri ile kıyaslandığında, daha düşük elektronik gürültüye ve daha yüksek kontrast / gürültü oranına sahip olmaktadır. Aynı zamanda dozun etkin kullanımında da iyileştirme sağlamaktadır.

PCCT sistemini, günümüz BT sisteminden ayıran en önemli donanımsal özellik ise kullandığı detektör sistemidir. Foton-Sayıcı Detektör (Photon-Counting Detectors - PCD) olarak adlandırılan bu detektör sistemi, X-Işını tüpünden çıkan her bir fotonu, hasta çıkışında sahip olduğu enerjisine göre algılayıp ayrı ayrı ölçebilmekte ve bireysel olarak farklı enerjilerdeki fotoların bilgisini direk olarak ayrı ayrı elektrik sinyaline dönüştürebilmektedir (Şekil 1a). Konvansiyonel BT sisteminde kullanılan birleşik enerjili detektörler (Energy-Integrating Detectors - EID) de ise, gelen farklı enerjideki fotonların aynı piksel elektrota gelmesiyle toplanan elektriksel yük, sayısal olarak sinyale dönüştürülmektedir. Bu da farklı enerjideki fotonların görüntü üzerinde oluşturduğu gürültüyü arttırmakta ve uzaysal çözünürlüğü düşürmektedir (Şekil-1b). Bu teknik, enerji bağımlılığı olan BT numaralarının (Hounsfield Unit) tanımlanmasındaki doğruluğu da artmaktadır.

 

Şekil 1 – a) PCD sistemi diyagramı b) EID sistemi diyagramı

İkinci jenerasyon BT tarayıcısı modelini baz alarak geliştirilmeye devam eden PCCT tarayıcısı, Çift kaynaklı ve çift detektörlü bir yapı düşünülerek tasarlanmıştır. Bu da çekim sırasında iki enerjili x-ışınlarının kullanılmasına ve görüntü kalitesinin arttırılmasına olanak sağlamakla birlikte, tarama hızını da arttırmaktadır. Sistemin efektif çalışabilmesi için, çift enerjiye özel tanımlanmış tarama protokolleri gerekmektedir. Sistem aynı zamanda tek enerjili olarak da çalışabilmektedir. Şu anki tasarımında, PCD ve EID detektörlerin beraber kullanıldığı PCCT sisteminin henüz ticari olarak kullanılamamasının sebepleri;

 

 

Araştırma hakkındaki detaylı bilgiye aşağıdaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz:

Kaynaklar:

 

Derleyen: Med. Fiz. Uzm. Oğuzhan AyrancıoğluDökümanı indirmek için tıklayınız

İLETİŞİMDernek Adresi

Valikonağı Cad. Bizim Apt. No: 10/3, HARBİYE- İSTANBUL

e-mail: info@medikalfizik.org

Fax: 0212 534 80 78


Medikal Fizik Derneği Ankara Şube Adresi

Mithatpaşa Caddesi No: 44/16 Kızılay / ANKARA


Yazışma Adresi

Aydın ÇAKIR, Yard.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik B.D. 34390, Çapa, FATİH / İSTANBUL

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107

e-mail: cakiraydin@yahoo.com

İnternet Sayfası için:


Editör

Aydın ÇAKIR, Ph.D.

Editör Yardımcıları:

Murat OKUTAN, Ph.D. 

Tel: 0212 414 24 34- 34119 V 34107


Banka Hesap No

T.C. Ziraat Bankası, Şehremini Şubesi

Medikal Fizik Derneği

IBAN: TR66 0001 0008 6602 0167 1250 01